פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Dept

Technical Questions

 Administrative / Sales Dept

Billing/Payments, Domain Renewals.

 Abuse Dept

Abuse DepartmentNeed help ? Fiverr Is Taking Over: Hire Designer, Copywriter, SEO, Developer, Logo Designer from $5 !